Бюро кредитних історій

Домівка » Запитання-відповіді » Відповіді на запитання, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ “БКІУ” 

Відповіді на запитання, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ “БКІУ” 


1) Чи може АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» позбавити бюро кредитних історій ліцензії чи застосувати до нього штрафні санкції (у випадку порушення бюро положень чинного законодавства)?

  • Ні, відповідно до положень ст. 17 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій» АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» не наділена повноваженнями щодо позбавлення ліцензій бюро кредитних історій чи застосування до них санкцій. Вказаними повноваженнями наділено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» є професійним об’єднанням, діяльність якого спрямована на удосконалення законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій, приведення його у відповідність до європейських стандартів, захисту прав членів асоціації від незаконних посягань, розробки та впровадження правил професійної поведінки, обміну досвідом між фахівцями.

2) Чи має право АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» здійснювати вплив на прийняття рішень її членами або втручатися в діяльність бюро кредитних історій?

  • Діяльність АСОЦІАЦІЇ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» спрямована лише на координацію господарської діяльності учасників. Асоціація жодним чином не втручається у виробничу й комерційну діяльність своїх членів та не здійснює жодного впливу на прийняття управлінських рішень бюро кредитних історій.

3) Чи отримують члени АСОЦІАЦІЇ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» прибуток від діяльності Асоціації?

  • Асоціація є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку (п. 3.4. Статуту АСОЦІАЦІЇ «БКІУ»). Члени Асоціації не отримують прибутку від діяльності Асоціації. Майно та кошти, набуті Асоціацією в результаті її діяльності, як неприбуткової організації, використовуються виключно на виконання статутних завдань і не можуть розподілятися між членами Асоціації (п. 4.4. Статуту АСОЦІАЦІЇ «БКІУ», затвердженого Загальними зборами засновників АСОЦІАЦІЇ «БКІУ» (Протокол № 1 від 14.04.2014 року).

4) Чи може АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» представляти та захищати інтереси членів Асоціації у органах державної влади?

  • Асоціація має право представляти та захищати законні інтереси членів Асоціації в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, судах, будь-яких інших державних і недержавних установах та організаціях (п.п. 3.9.8 п. 3.9. Статуту АСОЦІАЦІЇ «БКІУ», затвердженого Загальними зборами засновників АСОЦІАЦІЇ «БКІУ» (Протокол № 1 від 14.04.2014 року).

5) Чи має право АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» проводити конференції для членів Асоціації ?

  • Так, АСОЦІАЦІЯ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ» має право організовувати та проводити семінари, тренінги, лекції, презентації, конференції, «круглі столи», інші інформаційно-освітні заходи відповідно до п. п. 2.4.5. п. 2.4. Статуту АСОЦІАЦІЇ «БКІУ», затвердженого Загальними зборами засновників АСОЦІАЦІЇ «БКІУ» (Протокол № 1 від 14.04.2014 року).


%d блогерам подобається це: