Бюро кредитних історій

Домівка » Запитання-відповіді » Відповіді на запитання, що стосуються діяльності бюро кредитних історій

Відповіді на запитання, що стосуються діяльності бюро кредитних історій


1) Чи надають бюро кредитних історій грошові позики?

  • Ні, не надають. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. № 2704-IV (далі по тексту – ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій») бюро кредитних історій є юридичною особою, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

2) Який орган державної влади контролює діяльність бюро кредитних історій?

  • Здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій віднесено до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3) Хто є користувачем бюро кредитних історій?

  • Користувач бюро кредитних історій – юридична або фізична особа – суб’єкт господарської діяльності, яка укладає кредитні правочини та відповідно до договору надає і має право отримувати інформацію, що складає кредитну історію (ст. 3 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»). Користувачами бюро кредитних історій можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб’єкти господарської діяльності, які надають послуги з відстроченням платежу або надають майно в кредит (ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

4) Чи може юридична особа бути суб’єктом кредитної історії?

  • Так, суб’єктом кредитної історії може бути як будь-яка фізична, так і будь-яка юридична особа, яка уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія (ст. 3 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

5) Протягом якого часу бюро кредитних історій зберігає інформацію, що складає кредитну історію особи?

  • Бюро кредитних історій зберігають інформацію протягом десятирічного терміну з моменту припинення кредитного правочину (ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

6)  Ознайомлення з кредитною історією є платним чи безоплатним ?

  •  Суб’єкт кредитної історії має право безоплатно ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови користувача від укладення кредитного правочину (ч. 3 ст. 13 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»). У інших випадках, надання бюро кредитних історій кредитних звітів чи будь-яких послуг, пов’язаних з веденням, обробленням, аналізом інформації, що складає кредитну історію, є платною послугою (ч. 9 ст. 11 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

7)  Чи має право особа ознайомитися зі своєю кредитною історію ?

  • Так, суб’єкт кредитної історії (особа) має право шляхом звернення до бюро у порядку, визначеному Положенням бюро ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії, а саме: кредитним звітом, інформацією з реєстру запитів (ч. 1, ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

8)  Чи зберігають бюро кредитних історій інформацію про те, коли і ким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію?

  • Дану інформацію бюро кредитних історій зберігають у спеціальному реєстрі запитів (ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»). Інформація в реєстрі запитів зберігається протягом трьох років з дня її надходження (ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

9)  Чи враховується інформація про стан здоров’я фізичної особи під час формування кредитної історії?

  • Ні, не враховується. Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій» бюро кредитних історій забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:

а) стану здоров’я;

б) національності, расового та етнічного походження;

в) політичних поглядів;

г) релігійних і філософських переконань;

д) членства в партіях та інших об’єднаннях громадян.


%d блогерам подобається це: